Zamknij
REKLAMA

Jak zmienić budynek gospodarczy w mieszkalny?

15.34, 26.08.2022 materiał partnera

Budynek gospodarczy zasadniczo służy właścicielom do przechowywania narzędzi, ale też do amatorskich działań związanych np. z rękodziełem. Budynek taki nie pełni funkcji mieszkalnej, bo inne jest jego przeznaczenie. W niektórych sytuacjach jednak ludzie zastanawiają się, czy budynek gospodarczy dałoby się zaadaptować na mieszkalny. Czy to możliwe w świetle prawa? Z jakimi formalnościami wiąże się taka zmiana sposobu użytkowania? Wątpliwości w tej materii rozwiewa poniższy artykuł.

Otwory w budynku gospodarczym

Jednym z pierwszych problemów, przed jakim stanie właściciel budynku gospodarczego już istniejącego, jest kwestia otworów – okiennych i drzwiowych. W świetle prawa budowlanego bowiem okna i drzwi muszą znajdować się w odpowiednich miejscach. Dotyczy to zarówno usytuowana na samych ścianach budynku, jak i odległości od granicy działki. Często budynki gospodarcze posadowione są w narożniku działki lub blisko granicy. Wiąże się to z funkcjami, które pełnią – czyli przede wszystkim przechowywanie maszyn, sprzętów czy przydomowe majsterkowanie. Tymczasem budynek mieszkalny generalnie służy do stałego przebywania. Konieczne są odpowiednie łącza (media), dostosowanie wnętrza i otoczenia do celów mieszkalnych.Po zmianie sposobu użytkowania budynku trzeba więc dostosować go do nowej funkcji – w tym przypadku mieszkalnej. Jak bowiem stanowi art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane „przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym, lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń”.Jak zatem widać, istniejące otwory nieraz muszą zostać zmodyfikowane, by móc stać się odpowiednio oknami lub drzwiami w budynku mieszkalnym. Wiąże się to przede wszystkim z określonymi w ustawie minimalnymi odległościami ścian budynku od granicy z posesją sąsiednią.

Zobacz również: Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny

Usytuowanie budynku na działce

Kolejnym tematem, który trzeba więc przeanalizować przed zmianą sposobu użytkowania, jest usytuowanie budynku gospodarczego na działce – w kontekście odległości od granicy nieruchomości sąsiedniej. O ile bowiem budynek gospodarczy może stać w różnych częściach posesji, o tyle przepisy dla budynków mieszkalnych są bardziej restrykcyjne. Nie zawsze uda nam się zatem zmienić sposób użytkowania takiego obiektu. Czasami procedura okaże się niemożliwa i wówczas pozostaje w zasadzie jedynie postawienie nowego budynku (domu).Zasadniczo budynek musi znajdować się w odległości 4 metrów od granicy działki (jeśli w danej ścianie są okna lub drzwi) lub 3 metry (dotyczy ściany bez otworów). W szczególnych sytuacjach – tzn. gdy plan miejscowy przewiduje taką ewentualność – dopuszcza się usytuowanie 1,5 od granicy działki lub bezpośrednio w granicy. Jak widać, nie ma mowy w takiej sytuacji o ścianie z oknami lub drzwiami. Dotyczy to ściany całkowicie zabudowanej.Należy też pamiętać, iż zmiana sposobu użytkowania wymusza na inwestorze dostosowanie budynku do nowych wymagań, co wiąże się z uzyskaniem odpowiedniej ekspertyzy. Trzeba zastosować rozwiązania, dzięki którym przede wszystkim zachowane zostaną warunku bezpieczeństwa pożarowego.Wszystkie te obostrzenia i przepisy trzeba wziąć pod uwagę, zastanawiając się nad możliwością zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny.

Źródło: Prawo-budowlane.info

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%