Zamknij
REKLAMA

Jak obliczyć i kto musi płacić podatek od nieruchomości?

09:16, 13.06.2022 | materiał partnera

Informacje o tym kto zapłaci podatek od nieruchomości oraz jaka będzie jego stawka można znaleźć w ustawie. Jego wysokość jest uzależniona od wielkości posiadanego budynku, jego przeznaczenia oraz tego, jakie stawki zostaną ustalone przez konkretny urząd gminy. Ważne jest również to, że górna granica jest ustalana corocznie przez Ministra Finansów, który wydaje odpowiednie obwieszczenie z potwierdzeniem decyzji. Dla każdego miasta stawki będą więc zupełnie inne.

Czym jest podatek od nieruchomości i przez kogo jest on ustalony?

Pobieraniem podatku nieruchomości zajmują się odpowiednie dla danego regionu urzędy gminy, które również ustalają jego stawki w danym roku. Za ustalenie kwot i progów odpowiedzialni są wójtowie gmin oraz burmistrzowie i prezydenci w przypadku większych miast. Duże znaczenie w przypadku określania stawek ma przeznaczenie lokalu. Inne progi będą ustalone dla budynków mieszkalnych, a inne dla związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Więcej informacji na temat samego podatku można znaleźć na stronie internetowej https://przyjazne-deklaracje.pl/podatek-od-nieruchomosci/.

Kto musi zapłacić podatek od nieruchomości?

Obowiązek płacenia podatku od nieruchomości mają następujące osoby fizyczne:

  • właściciele nieruchomości
  • użytkownicy wieczystych gruntów, które należą do samorządów oraz Skarbu Państwa
  • posiadacze nieruchomości samoistnych

W większości przypadków podatek jest dla osób spoza działalności rolniczej, dlatego rolnicy często bywają zwolnieni z jego opłacania. Inaczej jest w przypadku, gdy nieruchomość jest związana z działalnością leśną lub rybacką oraz są przeznaczone do prowadzenia specjalnych działów produkcji rolnej.

Czym jest użytkowanie wieczyste i jaki ma wpływ na podatek od nieruchomości?

Użytkowanie wieczyste dotyczy nieruchomości, które stanowią własność publiczną. Osoby fizyczne, które zajmują takie tereny, muszą nie tylko płacić za samo użytkowanie, ale również odprowadzić stosowny podatek określony w ustawie. Taki obowiązek mają zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne.

Podatek od nieruchomości a działalność gospodarcza

Obowiązek płacenia podatków od nieruchomości dotyczy ich właścicieli. Jest tak również w przypadku dzierżawy czy wynajmu powierzchni. Najemca płaci czynsz, który zazwyczaj ma już wliczone wszelkie opłaty, włącznie z tymi, które dotyczą podatków. W przypadku przeznaczenia lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej również płaci osoba, która widnieje jako jej właściciel w księgach wieczystych,a nie sam przedsiębiorca.

Jak oblicza się podatek od nieruchomości?

Podatnik nie musi samodzielnie obliczać wysokości podatku od nieruchomości, ponieważ obowiązek ten spoczywa na właściwym dla danego terenu urzędzie gminy. Aby jednak poprawnie obliczyć stawkę, jaką zapłacimy w obecnym roku, koniecznie powinniśmy zapoznać się z obowiązującymi wysokościami opłat. Obecnie maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych to 0,89 zł/m2, natomiast dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest to 1,03 zł/m2.

(materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%