Zamknij

Poznajcie rodzaje akcji giełdowych

12.00, 17.01.2023 artykuł sponsorowany
Skomentuj

Inwestowanie na giełdzie cieszy się dużą popularnością pomimo tego, iż ryzyko jest duże. Warto wiedzieć, że jest wiele możliwości inwestowania, a jedną z nich są akcje. Dziś przedstawimy Wam rodzaje akcji. Warto na ich temat dowiedzieć się więcej.

 

Czym są akcje?

Akcje zalicza się do rodzaju papierów wartościowych. Oznacza to, że mając je, jest się akcjonariuszem, który jest współwłaścicielem części majątku spółki akcyjnej, przy czym posiada się udział taki, jaki się wykupi. Rzecz jasna akcje muszą być dopuszczone do publicznego obrotu. Dzięki temu można nimi handlować na rynku kapitałowym. Tutaj pojawia się też pytanie, czym jest rynek kapitałowy? Otóż jest to rynek powszechny, który jest dostępny dla indywidualnych inwestorów. Kupując akcje macie niejako wpływ na to, jak zarządzana jest dana spółka. Macie też prawo do zysku, który został wypracowany. Tutaj trzeba jeszcze wiedzieć, że można wyróżnić akcje zwykłe i uprzywilejowane. W przypadku tych drugich akcjonariusz ma dodatkowe uprawnienia, do których można zaliczyć prawo do dywidendy czy też otrzymania określonej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 

Rodzaje akcji - podział ze względu na sposób przenoszenia własności 

Biorąc pod uwagę sposób przenoszenia własności możemy wyróżnić akcje imienne oraz akcje na okaziciela. Prawo do tych pierwszych ma tylko osoba fizyczna bądź prawna, która jest wskazana w dokumencie. W przypadku akcji imiennych zarząd spółki musi prowadzić księgi akcyjne. Właśnie do takiej księgi wpisuje się dane osoby uprawnionej. Trzeba jeszcze wiedzieć, że nie mogą być one sprzedawane ani kupowane na giełdzie, gdyż posiadają indywidualne cechy. Co istotne mogą być opłacone w 25% przed ich nabyciem. Drugim rodzajem są akcje na okaziciela. Prawo do nich posiada każdy posiadacz. W tym przypadku dane nie widnieją na dokumencie, a więc nie są one związane z konkretnym człowiekiem czy podmiotem. Są one przedmiotem obrotu na giełdzie. Dodatkowo przed ich objęciem muszą być w całości opłacone. 

Rodzaje akcji ze względu na formę pokrycia oraz uprawnienia akcjonariuszy 

Jeżeli weźmiemy pod uwagę formę pokrycia, to wtedy wyróżniamy akcje gotówkowe i aportowe. Te pierwsze pokryte są wkładem pieniężnym, a więc akcjonariusz otrzymuje je w zamian za konkretny wkład pieniężny, ale co istotne mogą zostać wydane akcjonariuszowi, gdy wpłaci 25% ich wartości, przy czym dopóty nie wpłaci całości uznaje się je za akcje imienne. Wyróżniamy też akcje aportowe, które pokrywa się wkładem niepieniężnym. Wydawane są za wkłady rzeczowe, a więc aporty. Do aportów możemy zaliczyć nieruchomości, wartości niematerialne czy nawet wartości prawne. Trzeba jeszcze wiedzieć, że dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, ale też rachunków za drugi rok obrotowy przez walne zgromadzenie są akcjami na okaziciela. Do tego czasu są akcjami imiennymi. Wspomnieliśmy już nie co o podziale na zwykłe i uprzywilejowane. W przypadku zwykłych ich każdy posiadacz ma takie same prawa, a więc może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, posiada prawo głosu. Oczywiście akcje reprezentują ułamkową własność danego kapitału. Mogą być więc przedmiotem obrotu na giełdzie. W przypadku uprzywilejowanych ich posiadacz może mieć pewne przywileje, np. pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy, ale też ważniejszy głos na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.        

 

(artykuł sponsorowany)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%