Zamknij
REKLAMA
telefoniczne przyjmowanie zamówień, obsługa konsumentów w lokalu, przygotowywanie zamówionych posiłków do transportu.
StPr/22/0359
data rozpoczęcia pracy od 13.05.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

przygotowywanie i sprzedaż posiłków typu fast food
26/5/2022
data rozpoczęcia pracy od 12.05.2022
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

produkcja stolarki otworowej
StPr/22/0342
data rozpoczęcia pracy od 09.05.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

zbieranie liści i śmieci, grabienie skoszonej trawy
StPr/22/0338
data rozpoczęcia pracy od 05.05.2022
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

obsługa operatorska żurawia HDS (wyładowanie i załadowanie towaru oraz zabezpieczenie przy przewozie), transport ładunków związanych z projektem Polimery Police (konstrukcje stalowe, rury, materiały budowlane) na terenie budowy i jej okolicy
StPr/22/0320
data rozpoczęcia pracy od 05.05.2022
wynagrodzenie od od 10 000 PLN

klasyfikowanie detali pod kątem możliwości zastosowania obróbki strumieniowo ściernej-piaskowanie, śrutowanie, przygotowanie powierzchni detali do malowania za pomocą obróbki strumieniowo ściernej, zabezpieczanie gwintów zewnętrznych i wewnętrznych, tabliczek znamionowych, numerów identyfikacyjnych oraz otworów na stworzenie o łożyska przed uszkodzeniem w trakcie obróbki strumieniowo ściernej, działania optymalizujące wykorzystanie urządzeń strumieniowo ściernych w procesie przygotowania powierzchni detali do malowania, ocena jakości uzyskanych powierzchni, korygowanie stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieganie powstawaniu wyrobów wadliwych
StPr/22/0316
data rozpoczęcia pracy od 09.05.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

utrzymywanie czystości i porządku oraz wspieranie personelu w sprawowaniu opieki nad dziećmi
StPr/22/0310
data rozpoczęcia pracy od 02.05.2022
wynagrodzenie od od 3 012 PLN

wywóz śmieci samochodem do tego przystosowanym, transport pełnych kubłów, worów do śmieciarki, podłączenie mechanizmu wypróżniania kubłów
StPr/22/0311
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2022
wynagrodzenie od od 3 200 PLN

prowadzenie pojazdów o masie do 3,5 tony zgodnie z dyspozycją na terenie gminy Police, zieranie i wywóz śmieci, sprawdzanie zawartości kubła, wymiana worka
StPr/22/0312
data rozpoczęcia pracy od 10.05.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

kontrola i regulacja parametrów procesów, uruchamianie, zatrzymywanie i kontrola pomp, urządzeń wirujących, taśmociągów i innych urządzeń technologicznych, obsługa urządzeń nalewczo-odbiorczych, instalacji sprężonego powietrza, wózków widłowych i akumulatorowych, kontrolowanie jakości półproduktów i produktów końcowych, obsługa automatycznych linii konfekcjonujących
StPr/22/0305
data rozpoczęcia pracy od 01.05.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 4 500 PLN