Zamknij
wg programu stażu
StPr/23/0048
data rozpoczęcia pracy od 13.02.2023
wynagrodzenie od 1 565 PLN

transport towarów w kraju i za granicą, załadunek i rozładunek, dbanie o czystość i sprawność samochodu ciężarowego
StPr/23/0050
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 5 490 PLN

utrzymywanie porządku i czystości przed wejściem głównym do szkoły, w okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piaskiem lub solą schodów i dróg dojścia do szkoły, w okresie letnim koszenie trawy, przycinanie krzewów, sadzenie kwiatów, podlewanie roślin; jesienią – uprzątanie opadłych liści, sprzątanie śmieci z terenu należącego do szkoły, dozorowanie otoczenia budynku w czasie zajęć szkolnych, sprawdzanie stanu technicznego obiektów sportowych, ogrodzenia itp., wykonywanie bieżących konserwacji oraz napraw sprzętów i urządzeń wchodzących w zakres czynności ślusarza, stolarza i hydraulika, dbanie o sprawne działanie urządzeń gazowych, cieplnych i wodno-kanalizacyjnych, niezwłoczne zabezpieczanie stwierdzonych uszkodzeń
StPr/23/0044
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 1 745 PLN

wycinanie otworów w blatach kamiennych oraz frezowanie
StPr/23/0046
data rozpoczęcia pracy od 06.02.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

sprzedaż posiłków
4/1/2023
data rozpoczęcia pracy od 26.01.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

pomoc w przygotowywaniu potraw
3/1/2023
data rozpoczęcia pracy od 26.01.2023
wynagrodzenie od od 3 600 PLN

przygotowywanie mieszanki betonowej, wykonywanie elementów betonowych, żelbetowych, szkieletów zbrojeniowych przy materiałach budowlanych, układanie mieszanki betonowej w formachw wyznaczonych miejscach w zakładzie pracy
StPr/23/0032
data rozpoczęcia pracy od 24.01.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

przygotowywanie elementów do spawania, realizacja procesu spawania oraz utrzymanie właściwych parametrów tego procesu
StPr/23/0033
data rozpoczęcia pracy od 24.01.2023
wynagrodzenie od od 4 300 PLN

dobór elementów do rusztowania, sprawdzenie ich jakości, przygotowanie terenu pod rusztowanie, montaż, ustawienie rusztowań (metalowych, drewnianych, pomostów) na placu budowy, łączenie poszczególnych elementów rusztowania za pomocą klamer i złączek, pomostów roboczych, sprawdzanie całej konstrukcji pod kątem bezpieczeństwa, demontaż rusztowań po zakończeniu pracy.
StPr/23/0029
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

bieżąca eksploatacja, konserwacja, przeglądy oraz remonty instalacji i urządzeń technicznych, monitorowanie pracy powierzonych urządzeń, usuwanie awarii, współpraca z podwykonawcami w zakresie prac konserwatorskich i remontowych
StPr/23/0030
data rozpoczęcia pracy od 23.01.2023
wynagrodzenie od od 4 320 PLN