Zamknij
obsługa korespondencji, wystawianie legitymacji szkolnych, nadzorowanie dokumentacji szkolnej i archiwalnej, prowadzenie ewidencji uczniów SIO oraz dziennika elektronicznego.
StPr/21/0932
data rozpoczęcia pracy od 06.12.2021
wynagrodzenie od od 3 240 PLN

wykonywanie przeglądów i bieżącej konserwacji oraz drobnych napraw sprzętu mechanicznego znajdującego się w zakładzie
43/11/2021
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
wynagrodzenie od od 4 200 PLN

przygotowanie korespondencji do doręczenia, doręczenie korespondencji i przekazów pieniężnych, realizacja planów sprzedażowych dotyczących wybranych usług i towarów, praca z ludźmi, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.
StPr/21/0926
data rozpoczęcia pracy od 22.11.2021
wynagrodzenie od od 2 890 PLN

wykonywanie pracy na danym odcinku zgodnie ze sztuką budowlaną ze wskazówkami kierownictwa
StPr/21/0920
data rozpoczęcia pracy od 15.11.2021
wynagrodzenie od od 25 PLN

przyjmowanie, opracowywanie i ekspediowanie przesyłek w placówce pocztowej,ewidencjonowanie przesyłek rejestrowanych i przekazów pocztowych, rozliczanie listonoszy z pobranych do doręczenia przesyłek,rozliczanie placówek pocztowych z przyjętych przesyłek,sporządzanie dokumentacji w zakresie realizowanych usług.
StPr/21/0915
data rozpoczęcia pracy od 25.11.2021
wynagrodzenie od od 1 445 PLN

obsługa informatyczna, konserwacja i naprawa sprzętu łączności i informatyki.
StPr/21/0919
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 1 570 PLN

obsługa oraz naprawa pojazdów mechanicznych, obsługa urządzeń diagnostycznych, wykrywanie usterek i diagnoza pojazdów samochodowych, budowanie długotrwałych relacji z klientem.
StPr/21/0910
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 3 700 PLN

wykonywanie robót wykończeniowych w zakresie tynkowania i malowania,wykonywanie robót glazurniczych (odtwarzanie lub naprawa), prace remontowe typu: murarskie, stolarskie,udział w innych pracach budowlanych,prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego.
StPr/21/0902
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 22 PLN

przyjmowanie dostaw stali, układanie, wydawanie na produkcję, przyjmowanie zwrotów, przygotowywanie wysyłek materiałowych.
StPr/21/0912
data rozpoczęcia pracy od 09.11.2021
wynagrodzenie od od 3 200 do 3 200 PLN

Do głównych obowiązków pracownika na stanowisku montera instalacji wodno-kanalizacyjnych będzie należało wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w następującym zakresie: instalacje wodociągowe,instalacje kanalizacyjne,instalacje gazowe,instalacje centralnego ogrzewania,ewentualne roboty ziemne towarzyszące pracom instalacyjnym, dodatkowo mile widziana (nie wymagana) będzie umiejętność spawania drobnych elementów stalowych.
StPr/21/0903
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 22 PLN