Zamknij
przygotowywanie mieszanki betonowej, wykonywanie elementów betonowych, żelbetowych, szkieletów zbrojeniowych przy materiałach budowlanych, układanie mieszanki betonowej w formachw wyznaczonych miejscach w zakładzie pracy
StPr/23/0032
data rozpoczęcia pracy od 24.01.2023
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

przygotowywanie elementów do spawania, realizacja procesu spawania oraz utrzymanie właściwych parametrów tego procesu
StPr/23/0033
data rozpoczęcia pracy od 24.01.2023
wynagrodzenie od od 4 300 PLN

obsługa wózka widłowego przy załadunku, przewozie i rozładunku różnych materiałów budowlanych, półfabrykatów i towarów z produkcji
StPr/23/0034
data rozpoczęcia pracy od 24.01.2023
wynagrodzenie od od 5 360 PLN

dobór elementów do rusztowania, sprawdzenie ich jakości, przygotowanie terenu pod rusztowanie, montaż, ustawienie rusztowań (metalowych, drewnianych, pomostów) na placu budowy, łączenie poszczególnych elementów rusztowania za pomocą klamer i złączek, pomostów roboczych, sprawdzanie całej konstrukcji pod kątem bezpieczeństwa, demontaż rusztowań po zakończeniu pracy.
StPr/23/0029
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 22,8 PLN

bieżąca eksploatacja, konserwacja, przeglądy oraz remonty instalacji i urządzeń technicznych, monitorowanie pracy powierzonych urządzeń, usuwanie awarii, współpraca z podwykonawcami w zakresie prac konserwatorskich i remontowych
StPr/23/0030
data rozpoczęcia pracy od 23.01.2023
wynagrodzenie od od 4 320 PLN

wykonywanie zadań prewencyjnych zapobiegającym awariom, bieżąca konserwacja maszyn produkcyjnych i urządzeń dźwignicowych, naprawa oraz usuwanie awarii, udział w przeglądach technicznych, modernizacjia maszyn w celu zapobiegania awariom
StPr/23/0031
data rozpoczęcia pracy od 23.01.2023
wynagrodzenie od od 4 320 PLN

wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych w zakresie likwidacji awarii na instalacjach elektrycznych, wymiana instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych
StPr/23/0023
data rozpoczęcia pracy od 23.01.2023
wynagrodzenie od od 4 700 do 6 850 PLN

wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych w zakresie likwidacji awarii i nieszczelności na instalacjach wodnych oraz na instalacjach gazowych, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych, wykonywanie prac na instalacji gazowej
StPr/23/0024
data rozpoczęcia pracy od 23.01.2023
wynagrodzenie od od 5 100 do 7 300 PLN

udzielanie informacji na temat polis i możliwych ubezpieczeń, umawianie klientów na spotkania z agentami, przekonywanie potencjalnych klientów o korzyściach z nabycia usługi
StPr/23/0017
data rozpoczęcia pracy od 16.01.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

naprawa pojazdów samochodowych
1/1/2023
data rozpoczęcia pracy od 03.01.2023
wynagrodzenie od od 3 500 PLN