Zamknij
REKLAMA
wg programu stażu
StPr/22/0639
data rozpoczęcia pracy od 10.10.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

aktywny udział w szkoleniach, dbanie o porządek i bezpieczeństwo na stanowisku pracy, kontrola i obsługa urządzeń instalacji produkcyjnych, pobór próbek, współdziałanie w pracach zespołu
StPr/22/0640
data rozpoczęcia pracy od 29.09.2022
wynagrodzenie od od 4 500 PLN

obsługa dokumentacji firmy, archiwizacja dokumentów firmowych, obsługa korespondencji firmy, wprowadzanie danych do systemu
StPr/22/0631
data rozpoczęcia pracy od 26.09.2022
wynagrodzenie od od 4 000 PLN

prace porządkowe, utrzymanie porządku i czystości w wyznaczonych pomieszczeniach i wokół budynku
StPr/22/0618
data rozpoczęcia pracy od 13.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

wg. programu stażu
StPr/22/0605
data rozpoczęcia pracy od 19.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

prace porządkowe-teren wokół szkoły (utrzymanie zieleni)
StPr/22/0611
data rozpoczęcia pracy od 13.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

utrzymanie czystości w wyznaczonych pomieszczeniach, w tym urządzeń, mebli, sprzętów oraz ich dezynfekcia
StPr/22/0601
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

wg. programu stażu
StPr/22/0603
data rozpoczęcia pracy od 12.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

wg programu stażu
StPr/22/0597
data rozpoczęcia pracy od 12.09.2022
wynagrodzenie od 1 565 PLN

szlifowanie posadzek
StPr/22/0725
data rozpoczęcia pracy od 08.09.2022
wynagrodzenie od od 5 600 PLN