Zamknij
REKLAMA
praca z komputerem, telefony do klientów, obsługa baz danych, przygotowanie korespondencji, kalkulacja polis
StPr/22/0474
data rozpoczęcia pracy od 07.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

telefoniczne udzilanie informacji na temat polis i mozliwości ubezpieczeń, umawianie klientów na spotkania z agentami, przekonywanie potencjalnych klientów o korzyściach z nabycia usługi
StPr/22/0475
data rozpoczęcia pracy od 07.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

obsługa i sprzedaż posiłków
39/7/2022
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 100 PLN

praca w Dziale Usług Opiekuńczych w domu chorego na terenie gminy Police, opiekowanie się osobami starszymi, niedołężnymi, chorymi, pielęgnacja i higiena chorego, w tym również higiena osobista
StPr/22/0469
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

przygotowywanie terenu, wysiewanie nasion, sadzenie i przesadzanie roślin, przycinanie roślin w tym cięcie żywopłotów (obsługa nożyc spalinowych), korekta drzew (obsługa pilarek), nawożenie roślin, nawadnianie roślin, zakładanie trawników, pielęgnowanie trawników w tym koszenie (obsługa kos spalinowych, kosiarek prowadzonych i samojezdnych), zbieranie pokosu, grabienie ręczne, usuwanie chwastów, wykonywanie zabiegów z zakresu ochrony roślin, organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
StPr/22/0450
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 20 PLN

przygotowanie i naprawianie sieci, zastawianie sieci
StPr/22/0451
data rozpoczęcia pracy od 24.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

przyjmowanie wniosków o świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, weryfikacja i kwalifikowanie wniosków, prowadzenie korespondencji z petentami, informowanie o warunkach i możliwościach uzyskania świadczeń, konstruoawnie decyzji administracyjnych i pism urzędowych
StPr/22/0456
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

dostawa towarów do klienta
StPr/22/0449
data rozpoczęcia pracy od 22.06.2022
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy w rozwiazywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
StPr/22/0438
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

lifting rzęs, stylizacja rzęs rożnymi metodami
32/6/2022
data rozpoczęcia pracy od 04.06.2022
wynagrodzenie od od 4 700 PLN