Zamknij
REKLAMA
13:38, 03.02.2023
Urząd Miejski w Policach zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie budowy obwodnicy Polic. Spotkanie odbędzie się 4 lutego o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Wojska Polskiego w Policach.
14:15, 01.02.2023
Z uwagi na zmianę terminu pozyskiwania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w tym roku, wyjątkowo zapraszamy mieszkańców zainteresowanych usunięciem azbestu z  posesji do składania stosownych wniosków do dnia 28 lutego 2023 r.
12:52, 27.01.2023
Burmistrz Polic Władysław Diakun zaprasza w najbliższą sobotę, 28 stycznia do Klubu Osiedlowego w Jasienicy na 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
12:45, 25.01.2023
Już końcem stycznia rozpocznie się I etap konsultacji społecznych dot. Planu Zrównoważonej mobilności Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 (z perspektywą 2040).
14:55, 30.11.2022
w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Police w roku szkolnym 2022/2023
14:35, 24.11.2022
Gmina Police rozpoczyna wydawanie zaświadczeń potrzebnych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Zaświadczenie będzie niezbędne do przedłożenia u przedsiębiorcy, uprawnionego do sprzedaży węgla na preferencyjnych warunkach osobom fizycznym w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Police.
17:19, 10.11.2022
W oparciu o uchwałę nr XXIX/303/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 2028 i poz.2029 r., z 2022 r. poz. 523 i poz. 983) Burmistrz Polic występuje do mieszkańców gminy Police z ofertą przydziału 12 lokali mieszkalnych do NAJMU PO WYKONANYM REMONCIE, tj.:
11:03, 18.10.2022
Urząd Miejski w Policach zaprasza mieszkańców Gminy Police na spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”  oraz  „Czyste Powietrze PLUS”, które odbędzie się dnia 24 października 2022 r. o godzinie 12:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach przy ul. Traugutta 4 (w byłym Gimnazjum nr 3).
19:54, 17.10.2022
W dniu 07 września 2022 roku Burmistrz Polic ogłosił konkurs ofert na wyłonienie realizatora programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia. Termin składania ofert upłynął 28 września 2022 roku. Żadna placówka medyczna nie złożyła oferty na realizację programu.
13:26, 10.10.2022
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do gmin trafiły tabletki jodku potasu, które w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą przekazywane mieszkańcom.
14:20, 05.10.2022
4 października 2022 roku swoje setne urodziny obchodziły Pani Jadwiga Wysocka oraz Pani Cecylia Angowska - mieszkanki Gminy Police. Z tej okazji wspaniałe Jubilatki odwiedził Burmistrz Polic Władysław Diakun wraz z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej.
14:16, 05.10.2022
Przedsięwzięcie pt. „Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. 2. Przystanek Police Piłsudskiego” wykonywane jest w raz z innymi inwestycjami kolejowo drogowymi na terenie miast i miejscowości wokół Szczecina zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
13:19, 28.09.2022
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Police na zajęcia warsztatowe pt. „Szkoła dla Rodziców” oraz na indywidualne konsultacje, poradnictwo, terapię dla rodziców. Projekt realizowany jest przez Fundację „Rodzina-Rozwój-Sukces” na zlecenie Gminy Police.
12:46, 28.09.2022
Październik od wielu lat jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi. W związku ze zbliżającymi się obchodami miesiąca profilaktyki raka piersi, w Filii Nova Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach, w dniu 4 października 2022 r. o g. 17:00 odbędą się warsztaty samobadania piersi.
21:41, 21.09.2022
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zaproszeni goście, szanowni Państwo przedkładam sprawozdanie z działalności. Burmistrza Polic za okres od 31 sierpnia do 20 września 2022 r.