Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne na terenie gminy Police nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 3 marca nakazującej uczniom Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza przebywającym w internatach poddanie się obowiązkowej kwarantannie.  Decyzję taką otrzymała dyrektor szkoły Agata Jarymowicz tuż przed północą.

Wiadomo już oficjalnie, że kwarantanna w Zespole Szkół w Policach potrwa do niedzieli. Informacji udzieliła Karina Tatarata, z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach.

W związku z zaistniałą sytuacją w Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach, w Starostwie Powiatowym odbyła się konferencja prasowa z udziału Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Policach.

Tradycyjnie już, dzień przed ogólnopolskim Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zagrali mieszkańcy Jasienicy. Grają wspólnie z WOŚP od III Finału. Nie licząc tegorocznego, sztabowi WOŚP z Jasienicy udało się zebrać prawie 900 tys. zł.