Mijający rok kojarzyć się będzie przede wszystkim z pandemią koronawirusa, która sparaliżowała zarówno życie codzienne mieszkańców powiatu polickiego, jak i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Policach i podległych mu jednostek.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Mimo panujących obostrzeń Powiat Policki zrealizował wiele inwestycji. Powiat policki pod koniec bieżącego roku przystąpił do realizacji kolejnego zadania inwestycyjnego, dzięki skutecznemu pozyskaniu środków zewnętrznych.

Działania Powiatu Polickiego na rzecz lokalnej społeczności zostały docenione m.in. przez Polski Związek Motorowy. Powiat Policki otrzymał również nagrodę za działalność w zakresie promowania zachowań prozdrowotnych.

Radni Powiatu Polickiego przyjęli budżet na 2021 r.

Program Flesz Powiatu Polickiego przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.