W programie: wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu, rozstrzygnięto przetarg na remont drogi Dobra-Wołczkowo, turnusy wypoczynkowe w czasie pandemii na terenie powiatu polickiego, działania Powiatowego Urzędu Pracy w czasie pandemii, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego i #GaszynChallenge.

reklama

Program Flesz Powiatu Polickiego przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.