W programie: zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego, doświetlenie przejść dla pieszych w Gminie Dobra, inwestycja drogowa Szczecin – Stobno, działania strażaków z PSP w czasie pandemii, pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, organizacja pracy PCPR i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

reklama

Program Flesz Powiatu Polickiego przygotowany przez Internetową Telewizję HB na zlecenie Starostwa Powiatowego w Policach.