W programie: wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu, rozstrzygnięto przetarg na remont drogi Dobra-Wołczkowo, turnusy wypoczynkowe w czasie pandemii na terenie powiatu polickiego, działania Powiatowego Urzędu Pracy w czasie pandemii, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego i #GaszynChallenge.

W programie: powiat policki z nagrodą "Zdrowy Samorząd", zaproszenie na wybory prezydenckie, jest szansa na dofinansowanie uprzątnięcia śmieci przy ul. Kamiennej w Policach, projekty RPO w SOSW, międzynarodowe projekty w MOW Trzebież i dobór do służby w Policji.

W programie o sytuacji w Powiecie Polickim, XVIII Sesji Rady Powiatu Police, budowie Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, egzaminach maturalnych, przełożonym Biegu Korczaka i wynikach konkursu Wierszomania.

W programie: zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego, doświetlenie przejść dla pieszych w Gminie Dobra, inwestycja drogowa Szczecin – Stobno, działania strażaków z PSP w czasie pandemii, pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, organizacja pracy PCPR i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Organizacja pracy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Policach, inwestycja drogowa Police - Szczecin, pomoc samorządów lokalnych dla polickiego szpitala, zdalne nauczanie w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, nowy samochód dla strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach oraz zaproszenie do udziału w tegorocznej edycji "Wierszomanii".