W programie: półmetek kadencji Rady Powiatu, policki szpital wspólnie z powiatem polickim tworzą punkt szczepień przeciwko Covid-19, działalność Powiatowego Urzędu Pracy w czasie pandemii.

W programie: dostosowanie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Policach do aktualnie obowiązujących obostrzeń i rygorów związanych z pandemią, PCPR realizuje projekt  "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zostaw 1% w powiecie polickim, konkurs ekologiczny "Eko-wynalazek".

W programie: sprawa Łarpi, trwa przebudowa drogi Police-Szczecin w miejscowości Przęsocin, 15,3 miliona złotych dofinansowanie na uprzątniecie śmieci po firmie Ecorama, cząstkowe remonty dróg powiatowych, powstaje pracownia elektryczna w Zespole Szkół, Dentobus odwiedził uczniów z "Białej".

W programie: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru przeniesiony na ul. Tanowską, Dzienny Dom Senior+ w Policach ponownie uruchomiony, W Zespole Szkół działa Oddział Przygotowania Wojskowego, organizacje pozarządowe a stan pandemii, działalność stacjonarną wznowił Powiatowy Klub Samopomocy, Ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Siatkowej.

W programie: Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina, termomodernizacja sali sportowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży i termomodernizacja basenu Zespołu Szkół w Policach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół gotowy na ewentualny powrót dzieci i młodzieży do placówki, sezon grzewczy – pożary kominowe i budynków mieszkalnych.