Większością głosów Rada Miejska w Policach, podczas dzisiejszej sesji, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Podstawę ustalenia wysokości diety miesięcznej radnego stanowi półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie  budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Obecnie kwota ta to 2684,13 zł.

Przegłosowana dzisiaj uchwała nie przewiduje podniesienia diety dla przewodniczącego Rady Miejskiej. Będzie on otrzymywał tak jak dotychczas 75% podstawy tj. 2013,10. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej otrzymają dietę w wysokości 1798,36 zł (67% podstawy). Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej – dieta 1691 zł (63% podstawy). W uchwale dodano nową kategorię radnych – Wiceprzewodniczący Komisji Rady Miejskiej – dieta na poziomie 56% podstawy tj. 1503,11 zł. Szeregowy radny otrzyma dietę wysokości 1342,08 zł (50% podstawy).

Dodatkowo radni uchwalili, że każdorazowa nieobecność radnego na sesji Rady Miejskiej w Policach powoduje zmniejszenie zryczałtowanej diety miesięcznej o 30%, a na posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Policach o 15%.

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 12 radnych, 8 radnych było przeciw, 1 osoba się wstrzymała.