Wojewoda Zachodniopomorski po analizie sprawy orzekł, że brak jest podstaw do unieważnienia mandatu radnego, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Policach, Grzegorzowi Ufniarzowi. Tym samym Wojewoda Zachodniopomorski zgodził się ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Policach, która podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej podjęła uchwałę stwierdzającą brak podstaw do wygaszenia mandatu radnego.

reklama

19 listopada 2019 roku Wojewoda Zachodniopomorski poinformował Radę Miejską w Policach, że do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo zawierające zarzuty w odniesieniu do Grzegorza Ufniarza radnego Rady Miejskiej w Policach. Z treści nadesłanego wystąpienia wynikało, że radny Grzegorz Ufniarz prowadzi wraz żoną działalność gospodarczą na mieniu gminy. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Policach zbadała sprawę.

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli uchwałę stwierdzająca brak podstaw do wygaszenia mandatu radnemu Grzegorzowi Ufniarzowi.

Wojewoda Zachodniopomorski zgodził się z uchwałą Rady Miejskiej w Policach, przyznając, że brak jest podstaw do wygaszenia mandatu radnemu Grzegorzowi Ufniarzowi.

– Brak jest podstaw do kwestionowania przez organ nadzoru wypracowanego przez Radę Miejską w Policach stanowiska, zgodnie z którym Pan Grzegorz Ufniarz nie narusza zakazu określonego w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – czytamy w piśmie podpisanym przez wicewojewodę Marka Subocza.

Postępowanie w sprawie ewentualnego naruszania przez Grzegorza Ufniarza zakazu określonego w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zostało zakończone.