Rada Miejska w Policach zaskarży rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w sprawie uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu radnego Kamila Olszewskiego. Wczoraj (16 stycznia) odbyła się dodatkowa Sesja Rady Miejskiej w Policach, podczas której radni przyjęli stosowną uchwałę.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Przeczytaj również: Wojewoda unieważnił uchwałę w sprawie K. Olszewskiego

W grudniu 2019 roku Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc „Rozstrzygnięciem nadzorczym” unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Policach w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Kamila Olszewskiego. Według  wojewody, uchwała Nr XIV/147/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego została podjęta z rażącym naruszeniem prawa, w związku z czym zachodziła konieczność stwierdzenia jej nieważności.

Gminie przysługuje zaskarżenie do Sądu Administracyjnego. W celu wniesienia skargi na ww. rozstrzygnięcie nadzorcze, konieczne było podjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały.

- Chciałbym się dowiedzieć, konkretnie jaki interes prawny gminy w tym rozstrzygnięciu  naruszono – pytał Kamil Olszewski.

Odpowiedzi na pytanie udzielił mecenas Michał Olechnowicz.

- Gmina w sytuacji kiedy broni swojej uchwały ma interes prawny. Gmina ma prawo nie zgodzić się ze sposobem funkcjonowania czy też ewentualnie decyzją formalną wojewody – mówił mec. Michał Olechnowicz.

Ja poinformował mecenas Olechnowicz w orzecznictwie wskazuje się, że uchwały podjęte w trybie art. 383 są uchwałami o charakterze szczególnym i tryb ich zaskarżania ma charakter szczególny.

- W związku z czym wojewoda nie ma kompetencji do stwierdzenia nieważności tych uchwał – mówił mec. Michał Olechnowicz.

Uchwała zaskarżająca rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody wywołała wiele emocji wśród radnych.

- Po raz czwarty pojawia się możliwość aby ten temat zakończyć, (sprawa odwołania radnego Kamila Olszewskiego dop. redakcji). Mamy generalnie pracować dla dobra mieszkańców. Skupmy się nad tym. A my od ośmiu miesięcy mielimy sprawę radnego Olszewskiego – mówił radny Sławomir Dmochowski. – Nad budżetem tyle nie pracowano ile my pracujemy nad panem Olszewskim.

Do sprawy odniosła się także wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Molenda

- To że pan Olszewski jest doskonałym radnym to nie wpływa na to co my ustanawiamy. To, że ktoś dobrze jeździ samochodem a nie ma prawa jazdy to nie znaczy, że nie łamie prawa – mówiła Jadwiga Molenda. – Procedujemy nad tym czy miał prawo być wybrany.

Ostatecznie Rada Miejska uchwałę w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego przyjęła. Za zagłosowało 13 radnych, przy 6 przeciw.