Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc wystosował do Rady Powiatu w Policach wezwanie do podjęcia – w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma – uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Adama Pacholika (GRYF XXI) z powodu naruszenia zakazu wynikającego z art. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


W wyniku postępowania wyjaśniającego zainicjowanego zapytaniem prasowym ustalono, że radny Adam Pacholik pełni funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Trans-net S.A., która w ramach zawartych umów – świadczy na rzecz Powiatu Polickiego usługi w postaci m.in. wywozu odpadów - czytamy dalej w piśmie wojewody. - W rozpoznawanej sprawie uznać należy, że Pan Adam Pacholik zarządza działalnością gospodarczą prowadzoną z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat.

- Argumenty podane w tym piśmie przez Pana Wojewodę są dla mnie niezbyt jasne. Nie zgadzam się z nimi i na pewno skorzystam z drogi odwoławczej, czyli sądowej. W momencie kiedy podjąłem decyzję o starcie w wyborach do Rady Powiatu, miałem opinię prawną, która jak najbardziej dawała mi prawo do tego, żeby startować w tych wyborach. Z szacunku dla wyborców, oczywiście taką drogę odwoławczą, sądową, prawną wykorzystam – mówił na sesji Rady Powiatu Adam Pacholik.

Radni podczas dzisiejszej (31.05) sesji Rady Powiatu nie podjęli uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Adama Pacholika

Niepodjęcie przez Radę Powiatu w Policach stosownej uchwały skutkować będzie koniecznością skorzystania przez organ nadzoru ze środka prawnego przewidzianego w art. 85a ust. 2 cyt. ustawy, tj. wydania zarządzenia zastępczego – czytamy w piśmie wojewody.