Podczas dzisiejszej (28.05) Sesji Rady Miejskiej w Policach, przewodniczący RM Grzegorz Ufniarz odczytał pismo jakie skierował do radnego Kamila Olszewskiego (Prawo i Sprawiedliwość), a które dotyczy nieścisłości zawartych w oświadczeniu majątkowym. Chodzi o miejsce stałego zamieszkania radnego.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


- W związku ze sprzecznym informacjami zawartymi w pańskim oświadczeniu majątkowym oraz załączonych dokumentach a dotyczącymi miejsca gdzie stale pan zamieszkuje zwracam się o złożenie wyjaśnień i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania w terminie 14 dni – napisał w piśmie przewodniczący RM Grzegorz Ufniarz.

Pytania dotyczyły m.in. miejsca stałego zamieszkania, w której gminie radny płaci podatki, w której gminie jest zameldowany, w jakim powiecie ma zarejestrowane auto i jaki wskazał adres do odbioru korespondencji z Rady Miejskiej.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym kandydować na radnego w danej gminie może osoba, która ma prawo wybierania do tej rady gminy, a więc obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy.

Radny Kamil Olszewski ma teraz 14 dni na odpowiedź.