Jak poinformował przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Grzegorz Ufniarz marcowa sesja Rady Miejskiej zostaje odwołana.

Wojewoda Zachodniopomorski po analizie sprawy orzekł, że brak jest podstaw do unieważnienia mandatu radnego, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Policach, Grzegorzowi Ufniarzowi. Tym samym Wojewoda Zachodniopomorski zgodził się ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Policach, która podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej podjęła uchwałę stwierdzającą brak podstaw do wygaszenia mandatu radnego.

Dzisiaj (7 lutego) na pl. Chrobrego w Policach odbyła się konferencja prasowa z udziałem działaczy Koalicji Obywatelskiej z terenu powiatu polickiego. Tematem konferencji były wybory prezydenckie i kampania wyborcza.

Jak poinformowała Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 10 maja. Jeśli w I turze żaden z kandydatów nie zdobędzie bezwzględnej większości głosów to II tura wyborów odbędzie się 14 dni po pierwszym głosowaniu, czyli w niedzielę 24 maja. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. 

Rada Miejska w Policach zaskarży rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w sprawie uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu radnego Kamila Olszewskiego. Wczoraj (16 stycznia) odbyła się dodatkowa Sesja Rady Miejskiej w Policach, podczas której radni przyjęli stosowną uchwałę.