Podpisano porozumienie koalicyjne o współpracy na szczeblu samorządu gminnego i powiatowego pomiędzy Wspólnotą Samorządową GRYF XXI i Koalicją Obywatelską Platforma.Nowoczesna.

Dzisiaj odbyła się inauguracyjna, pierwsza sesja Rady Powiatu w Policach kadencji 2018-2023. Nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie.  Wybrano również przewodniczącego Rady Powiatu. Po raz czwarty tę funkcję będzie pełnił Cezary Arciszewski - Wspólnota Samorządowa GRYF XXI.

Kilkanaście minut temu, na profilu FB Bezpartyjni Pomorze Zachodnie ukazało się oświadczenie Aleksandra Doby, w którym informuje o swojej rezygnacji: - Jako podróżnik, mieszkaniec Polic, osoba, która całym sercem czuje się ambasadorem Pomorza Zachodniego i całej Polski, podjąłem decyzję o rezygnacji z mandatu radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, uznając, że lepiej przysłużę się mojemu miastu, regionowi i krajowi, jako Aleksander Doba podróżnik!

Już wiadomo oficjalnie -  Teresa Dera wygrała w II turze wyborów na wójta Gminy Dobra. Na obecną wójt Teresę Derę oddano 51,01% głosów a na Magdalenę Zagrodzką 48,99% głosów.

KWW Magdaleny Zagrodzkiej oraz KWW „Lokalni”, przed drugą turą wyborów, zawarli porozumienie koalicyjne, na mocy którego Ewa Głowacka i LOKALNI, poparli Magdaleną Zagrodzką w wyborach na wójta gminy Dobra.