Rada Miejska w Policach zaskarży rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w sprawie uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu radnego Kamila Olszewskiego. Wczoraj (16 stycznia) odbyła się dodatkowa Sesja Rady Miejskiej w Policach, podczas której radni przyjęli stosowną uchwałę.

Z dniem 13 stycznia Wójt Gminy Dobra Teresa Dera powołała na stanowisko zastępcy wójta Rafała Zahorskiego pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc „Rozstrzygnięciem nadzorczym” unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Policach w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Kamila Olszewskiego.

Podczas listopadowej sesji radni podjęli uchwałę zlecającą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach zbadanie, czy radny Grzegorz Ufniarz nie naruszył zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w przepisach funkcji lub działalności. Na dzisiejszej (19 grudnia) podjęto uchwałę w tej sprawie.

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory do Sejmu z poparciem 43,59%. W parlamencie PIS będzie miał 235 posłów. Na Koalicję Obywatelską PO .N IPL Zieloni zagłosowało 27,40% co przekłada się na 134 mandaty.