Jak poinformowała Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 10 maja. Jeśli w I turze żaden z kandydatów nie zdobędzie bezwzględnej większości głosów to II tura wyborów odbędzie się 14 dni po pierwszym głosowaniu, czyli w niedzielę 24 maja. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. 

Rada Miejska w Policach zaskarży rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w sprawie uchwały dotyczącej wygaśnięcia mandatu radnego Kamila Olszewskiego. Wczoraj (16 stycznia) odbyła się dodatkowa Sesja Rady Miejskiej w Policach, podczas której radni przyjęli stosowną uchwałę.

Z dniem 13 stycznia Wójt Gminy Dobra Teresa Dera powołała na stanowisko zastępcy wójta Rafała Zahorskiego pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc „Rozstrzygnięciem nadzorczym” unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Policach w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Kamila Olszewskiego.

Podczas listopadowej sesji radni podjęli uchwałę zlecającą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach zbadanie, czy radny Grzegorz Ufniarz nie naruszył zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w przepisach funkcji lub działalności. Na dzisiejszej (19 grudnia) podjęto uchwałę w tej sprawie.