W związku z sytuacją epidemiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 (koronawirus), Przewodniczący Rady Powiatu w Policach Cezary Arciszewski odwołuje sesję Rady Powiatu w Policach zaplanowaną na dzień 27 marca 2020r.

Jak poinformował przewodniczący Rady Miejskiej w Policach Grzegorz Ufniarz marcowa sesja Rady Miejskiej zostaje odwołana.

Wojewoda Zachodniopomorski po analizie sprawy orzekł, że brak jest podstaw do unieważnienia mandatu radnego, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Policach, Grzegorzowi Ufniarzowi. Tym samym Wojewoda Zachodniopomorski zgodził się ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Policach, która podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej podjęła uchwałę stwierdzającą brak podstaw do wygaszenia mandatu radnego.

Dzisiaj (7 lutego) na pl. Chrobrego w Policach odbyła się konferencja prasowa z udziałem działaczy Koalicji Obywatelskiej z terenu powiatu polickiego. Tematem konferencji były wybory prezydenckie i kampania wyborcza.

Jak poinformowała Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 10 maja. Jeśli w I turze żaden z kandydatów nie zdobędzie bezwzględnej większości głosów to II tura wyborów odbędzie się 14 dni po pierwszym głosowaniu, czyli w niedzielę 24 maja. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.