W ramach dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania) Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach przy współpracy ze Szkołą Europejską Niemiecko - Polskim Gimnazjum w Löcknitz zrealizował kolejny polsko-niemiecki projekt. W jej wyniku powstał polsko – niemiecki słownik tematyczny.

W przygotowniu publikacji wzięli udział polscy i niemieccy nauczyciele partnerskich szkół, którzy wspólnie przygotowali słownictwo ze swoich dziedzin. Słownik zawiera słownictwo z zakresu 10 obszarów tematycznych, tj.: matematyka, fizyka, biologia, geografia, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka, muzyka, technika. Na samym wstępie publikacji znajduje się opis ponad 20-letniej historii wspólnego projektu Szkoły Europejskiej Niemiecko - Polskiego Gimnazjum w Löcknitz oraz zdjęcia archiwalne dotyczące powyższej współpracy. Wszystkie informacje, opisy i teksty są opublikowane w 2 wersjach językowych: niemieckiej i polskiej.

Odbiorcą projektu są polscy uczniowie Szkoły Europejskiej Niemiecko - Polskiego Gimnazjum w Löcknitz, którzy zostali oddelegowani do nauki w partnerskiej szkole w Löcknitz z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Uczniowie ci w wieku od 13 do 19 roku życia  uczą się wspólnie z niemieckimi uczniami od siódmej do dwunastej klasy, a w ostatniej klasie przystępują do polskiej i niemieckiej matury.

Szczególnie na początku polscy uczniowie mają problemy ze zrozumieniem niemieckich nauczycieli i uczniów. W związku z powyższym podjęto decyzję, że dany słownik będzie zawierał oprócz słownictwa z zakresu konkretnych obszarów tematycznych, również podstawowe zwroty i polecenia, które powszechnie używa się w szkole. Przyswojenie tego rodzaju słownictwa wpłynie napewno pozytywnie na poziom wiedzy polskich uczniów, co znajdzie z kolei swoje przełożenie na oceny przez nich zdobywane.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej z Funduszu Małych Projektów polscy uczniowie otrzymali bezpłatnie wydany w ramach projektu słownik. Publikacja ta pozwoli na ugruntowanie i usystematyzowanie wiedzy uczniów, co z kolei przyniesie wartość dodatnią w postaci dobrych ocen. Dobre wyniki w nauce to lepsze szanse na efektywniejsze budowanie ścieżki kariery zawodowej i planowanie przyszłości zawodowej. Wszystkie te elementy będą miały pozytywny wpływ na wzmocnienie współpracy transgranicznej poprzez integrację, na przełamywanie barier językowych, kulturowych i mentalnych.

Polsko-Niemiecki Słownik Tematyczny dla uczniów Szkoły Europejskiej Niemiecko – Polskiego Gimnazjum w Löcknitz – FMP-0080-17. „Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/ Polska w Euroregionie Pomerania)”.