W dzienniku urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego ukazała się uchwała, dzięki której od 1 lipca uczniowie szkół podstawowych ze Szczecina, oraz dzięki podpisaniu stosownych porozumień Gminy Police będą podróżować komunikacją miejską za darmo.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Każda osoba, która uczęszcza do szkoły podstawowej będzie miała możliwość darmowego jeżdżenia komunikacją miejską. W uchwale nie określa się konkretnego wieku ze względu np. na wcześniejsze pójście do szkoły lub odroczenia. Za bilety nie będą także płaciły dzieci młodsze, które nie rozpoczęły jeszcze nauki. Aby móc korzystać z darmowych przejazdów, każdy młody pasażer będzie musiał posiadać kartę SKA i/lub SKR z nadanym przez ZDiTM uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów. Posiadacze kart będą musieli zgłosić się do punktu personalizacji kart (POK) (na stronie internetowej ZDiTM znajduje się wykaz), aby nadane im zostały specjalne uprawnienia. Przypominamy, że brak karty oznaczać będzie brak możliwości korzystania z darmowych przejazdów.

Proces wyrobienia SKA jest szybki i bezpłatny. Zgodnie z regulaminem można kartę odebrać maksymalnie po upływie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W przypadku kart SKR obowiązują procedury określone przez Urząd Miasta i program Szczecin Przyjazny Rodzinie

Bilet ulgowy na wszystkie linie: dzienne, pospieszne, nocne z wyjątkiem indywidualnych kosztuje 81 zł. Miasto, po rozmowach, zaproponowało koszt 40 zł miesięcznie za osobę. Kwotę w całości pokrywać będzie gmina.

źródło: ZDITM Szczecin