25 września 1946 roku, niemieckie miasto Pölitz, które znajdowało się na terenie Enklawy Polickiej, zostało przekazane administracji polskiej. Przez ponad rok od zakończenia wojny teren dzisiejszej gminy i miasta Police był pod rządami wojsk radzieckich.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Dzisiaj (24 września) w przeddzień 75-lecia przekazania Pölitz administracji polskiej, obok Urzędu Miejskiego w Policach, odsłonięto płaskorzeźbę herbu Polic. Uroczystego odsłonięcia dokonali burmistrz Polic Władysław Diakun i przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Rogowski.

Enklawa Policka formalnie istniała od 5 października 1945 do 25 września 1946 roku, był to obszar (ok. 90 km²) czasowo wyłączony spod administracji polskiej, pozostając jednak na terytorium Polski. Celami istnienia enklawy było zabezpieczenie oraz wywóz do ZSRR ocalałych pozostałości po fabryce benzyny syntetycznej Hydrierwerke Pölitz AG. Na jej obszarze pracowało ponad 20 tysięcy jeńców i robotników niemieckich. Dopiero po zlikwidowaniu enklawy, mogli tu formalnie przybywać osadnicy polscy.