Deklarację gotowości do współpracy przy realizacji działań zmierzających do aktywizacji zawodowej repatriantów złożyły w podpisanym 27 lipca br. Liście Intencyjnym Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Powiat Policki.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


- Gwarancja zatrudnienia to jeden z kluczowych czynników, mogących determinować podjęcie decyzji o powrocie do kraju. Mamy możliwości, aby stworzyć odpowiednie warunki do zatrudnienia i chcemy w sposób efektywny uczestniczyć w procesie adaptacji zawodowej Polaków, których przodkowie zostali wysiedleni ze swych ziem rodzinnych lub skazani na zsyłkę. Dlatego wyszliśmy z inicjatywą podjęcia współpracy z Powiatem Polickim, aby umożliwiać repatriantom powrót do ojczyzny - podkreślił prezes Zarządu Grupy Azoty Police Mariusz Grab.

Zadania starosty dotyczące aktywizacji zawodowej repatriantów obejmują zwrot części kosztów poniesionych przez repatriantów na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a także zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na utworzenie stanowiska pracy, przeszkolenie repatrianta, wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne.

- Cieszy nas niezmiernie fakt, iż ta kolejna inicjatywa Powiatu Polickiego i Grupy Azoty Police przyczyni się do udzielenia pomocy repatriantom i członkom ich rodzin. Mając na względzie wspólne założenia obu Stron, repatrianci będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji, czy też umiejętności i z powodzeniem znajdą pracę w polickiej spółce. Podejmować będziemy rozmowy w obszarze współpracy wzajemnej wymiany informacji, w sprawie szeroko rozumianej pomocy repatriantom na lokalnym rynku. Wspólnie deklarujemy gotowość do działań, pozwalających na wsparcie repatriantów na gruncie aktywizacji zawodowej – podkreślili Andrzej Bednarek i Beata Chmielewska, przedstawiciele Zarządu Powiatu w Policach.