5 maja Polickie Towarzystwo Strzeleckie i Miłośników Broni Dawnej „Grajcar” trzema salwami armatnimi uczciło 200. rocznicę śmierci Napoleona.

reklama

Napoleon Bonaparte zmarł 5 maja 1821 w Longwood na Wyspie Św. Heleny. Był dowódcą wojskowym i przywódcą politycznym, jako Napoleon I cesarz Francuzów i głowa I Cesarstwa Francuskiego w latach 1804–1814 oraz w roku 1815, wcześniej Pierwszy Konsul Republiki Francuskiej 1799–1804, prezydent (1802–1805), a następnie król Włoch (1805–1814), protektor Związku Reńskiego (1806–1813), a przez to faktyczny zwierzchnik Księstwa Warszawskiego. Uważany za najwybitniejszego dowódcę wojskowego w historii, a także za jedną z najważniejszych postaci w historii Francji i świata. Okres wojen napoleońskich wywarł wpływ niemal w całej Europie.

Przedstawiciele stowarzyszenia, na skwerze Jana Pawła II wystąpili w mundurach Pułku Czwartego Piechoty Księstwa Warszawskiego – członkowie grupy rekonstrukcyjnej tego pułku działają w Stowarzyszeniu "Grajcar". Salwy oddano z repliki jednofuntowej armaty.

4 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego był to jeden z najbardziej zasłużonych i najbardziej walecznych polskich pułków w epoce napoleońskiej. Na przestrzeni siedmiu lat swojego istnienia niemal przez cały czas przebywał w ogniu walki i jego udziałem jest jeden z największych sukcesów piechoty w skali całej epoki. Jeden z historyków badających historię polskiej wojskowości napisał kiedyś: „Czem dla polskiej kawaleryi jest Somo-Sierra, tem dla polskiej piechoty jest obrona Fuengirolli”.

Więcej o pułku i grupie rekonstrukcyjnej można przeczytać na stronie  http://www.pulk4.pl

Począwszy od 3 maja 2005 staraniem Fundacji 4 Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego z siedzibą w Rogowie pułk 4 piechoty jest rekonstruowany przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej, skupiającą pasjonatów z całej Polski, początkowo z Łodzi i Warszawy a następnie od 2006 z Polic i od 2007 z Ostrołęki. Grupa należy do CENS (Centralno Europejskiego Stowarzyszenia Napoleońskiego) z siedzibą w Brnie w Czechach.