Na 2 kwietnia Hyundai Engineering zapowiedział wznowienie prac podczyszczeniowych na dodatkowym, 200-metrowym odcinku rzeki Łarpi.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Rozpoczęcie działań zostało poprzedzone wizją lokalną Hyundai Engineering oraz Grupy Azoty Polyolefins S.A. - Inwestora projektu „Polimery Police”. Zakończenie prac pogłębiarskich planowane jest na 8 kwietnia 2021 roku.

- W trakcie wizji lokalnej poprzedzającej rozpoczęcie prac podczyszczeniowych, została przeprowadzona weryfikacja dotychczas wykonanego zakresu pracy i stanu rzeki w bezpośrednim sąsiedztwie pola refulacyjnego. Opierając się na wewnętrznych analizach generalnego wykonawcy oraz korzystając z raportu z badań batymetrycznych, sprawdzono pławność rzeki, wykorzystując do tego zadania łódź motorową o zanurzeniu 1 m. W rezultacie przepłynięto cały pogłębiony odcinek 1050m rzeki Łarpi bez jakichkolwiek przeszkód. Ponadto, na wybranych odcinkach rzeki dokonano również dodatkowego pomiaru głębokości rzeki, który wstępnie potwierdził usunięcie wypłyceń – czytamy w komunikacie Hyundai Engineering.

Jak informuje firma złożyła stosowne dokumenty potwierdzając prawidłowe wykonanie zadania.

- Mając na uwadze harmonogram prowadzonych prac Hyundai Engineering przekazał  Starostwu Powiatowemu w Policach oraz Urzędowi Morskiemu w Szczecinie stosowną dokumentację potwierdzając w ten sposób prawidłowe wykonanie zadania.