Piotr Krzystek w imieniu Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, które jest liderem projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej, w liście do prezesa PKP PLK S.A. wyraża zaniepokojenie w związku z narastającymi opóźnieniami i brakiem widocznej poprawy w postępie prac wykonawcy.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


- Informujemy Państwa, o krytycznym ryzyku dla całego projektu oraz wnosimy do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o podjęcie stanowczych działań – czytamy w piśmie podpisanym przez prezesa Stowarzyszenia SOM Piotra Krzystka.

Problem dotyczy m.in. linii kolejowej nr 406 – na odcinku Szczecin Główny – Police. Brak jest efektów w postaci zwiększenia aktywności wykonawcy na rozpoczętych odcinkach robót.

- Brak działań skutkować może zagrożeniem ukończenia realizacji projektu w tej perspektywie finansowej tj. do 31.12.2023 r. za co odpowiedzialność poniesie, nie tylko PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lecz wszyscy uczestnicy projektu, a w efekcie mieszkańcy metropolii szczecińskiej – czytamy w piśmie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są głównym partnerem projektu i zakres prac znacząco wpływa na stan wykonania całości projektu, w tym również przez partnerów projektu  czyli gminy Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, które realizują węzły przesiadkowe, parkingi itd.

Dalsze opóźnienia rodzą ryzyko braku realizacji całej inwestycji i rozliczenia do 2023 roku, co z kolei powoduje zagrożenie utraty środków UE w wysokości ponad 512 milionów zł.