Dwa wydziały Starostwa Powiatowego w Policach zmieniają swoją lokalizację.  Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami oraz Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach, z ul. Kresowej 32, 34 w Policach przenoszą się do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Tanowskiej 8 w Policach.

reklama

W związku z przeprowadzką w najbliższych dniach nastąpią czasowe ograniczenia. Kontakt telefoniczny i emailowy z pracownikami tych wydziałów, będzie utrudniony.

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Policach  nie będzie czasowo świadczył usług związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym.

Nie będzie wydawał:

  • - wypisów z rejestru gruntów i budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej,
  • - kopii map zasadniczych i innych materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • - uzgodnień dokumentacji projektowej,
  • - decyzji administracyjnych związanych z realizacją zadań powierzonych Wydziałowi Geodezji, Kartografii i Katastru, w tym decyzji o ustaleniu klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
  • - materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych.

Wydział ten nie będzie aktualizował baz danych: Ośrodek, BDOT500, GESUT, EGiB i RCiWN, nie będzie również przyjmował, ani opracowywał zgłoszeń prac geodezyjnych.

Na czas przeprowadzki wyłączone zostanie funkcjonowanie zdalnych usług internetowych: i.Kerg, i.Komornik. Nie będą również udzielane odpowiedzi na zapytania ze strony kancelarii komorniczych, w zakresie danych bazy.

- Przewidywana data przywrócenia pełnej funkcjonalności wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, przewidywana jest na 26 lutego br. – informuje Starostwo Powiatowe.  - Wszelkie wnioski i pisma skierowane do ww. wydziałów, należy składać bezpośrednio w kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach przy ul. Tanowskiej 8, bądź tradycyjną pocztą.

Informacje dotyczące załatwianych spraw w zakresie kompetencji wydziałów, udzielane są pod nr 91 43 28 100.