Dzięki harcerkom i harcerzom z Hufca Police Związku Harcerstwa Polskiego, do Polic przywędrowało Betlejemskie Światło Pokoju.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Na Świątecznym Kiermaszu Charytatywnym druhny i druhowie rozdawali lampiony z ogniem z Betlejem. Chętni mogli wrzucić do puszki pieniądze i tym samym wesprzeć zbiórkę pieniędzy na leczenie 4-miesięcznej Ingi.

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.