Radni Rady Miejskiej w Policach na ostatniej (24 listopada) podjęli dwie uchwały o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 Policach i Szkoły Filialnej w  Niekłończycy. Placówki zostaną zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2021.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach funkcjonuje od 1956 r. Obecnie uczy się w niej 75 uczniów w klasach I- VI. Uczniowie "Dwójki" po ukończeniu klasy VI, naukę w klasie VII i VIII kontynuują w SP nr 5. Takie rozwiązanie jednak będzie mogło trwać do roku szkolnego 2022/2023. Po tej dacie prawo oświatowe nie przewiduje możliwości przenoszenia uczniów po klasie VI do innej placówki. Konsekwencją tego będzie zapewnienie edukacji dla uczniów klas VII i VIII w budynku SP nr 2. Ze względu na wielkość szkoły pozostawienie klas VII i VIII pogorszyłoby warunki funkcjonowania działających w nim klas I-VI i wymusiłoby powrót do zajęć w szkole na dwie zmiany. Przyjęcie przez Radę Miejską uchwały o likwidacji SP nr 2 umożliwia przekazanie jej budynku do dyspozycji SP nr 5 w Policach, co z kolei umożliwi funkcjonowanie w nim, tak jak dotychczas klas I-VI, a uczniowie klas VII — VIII tak samo jak do tej pory będą mogli realizować kształcenie w SP nr 5 w Policach.

Inaczej sprawa wygląda ze szkołą w Niekłończycy.

Placówka obecnie funkcjonuje jako filia Szkoły Podstawowej w Trzebieży z klasami I-VI. W roku szkolnym 2019/2020 w szkole działała klasa II i klasa IV, w których w sumie naukę pobierało 10 uczniów. Od 1 września 2020 r. w szkole nie ma żadnej klasy. W budynku natomiast działa jeden oddział Przedszkola Publicznego w Trzebieży oraz wykorzystywany jest on na inicjatywy społeczne realizowane przez Radę Sołecką w Niekłończycy. Dzieci zamieszkałe w Drogoradzu, Niekłończycy, Uniemyślu czy Dębostrowie, obowiązek szkolny realizują w szkole w Trzebieży.