W Grupie Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za trzeci kwartał br. zysk netto wyniósł ponad 17 mln zł i był o 26 mln zł wyższy niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

- Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, w tym trwającej od wielu miesięcy pandemii koronawirusa, wyniki finansowe Grupy Azoty Police są stabilne, a realizowane inwestycje niezagrożone - podkreślił prezes Zarządu Grupy Azoty Police dr Wojciech Wardacki.

Co istotne, zysk netto Grupy Azoty Police był wyższy od ubiegłorocznego nie tylko w okresie III kwartału ale również za 9 miesięcy.

- Osiągane przez spółkę wyniki pozwalają na bezpieczną kontynuację sztandarowej inwestycji, jaką są Polimery Police – dodaje prezes Zarządu Grupy Azoty Police dr Wojciech Wardacki.

Stabilna sytuacja finansowa pozwala spółce na kontynuowanie i planowanie także innych inwestycji. Od początku roku Grupa Azoty Police rozpoczęła realizację 26 nowych zadań inwestycyjnych o łącznym budżecie prawie 37 mln zł. Kontynuowane jest także 45 zadań rozpoczętych w latach poprzednich, w tym również szczególnie istotnych dla projektu „Polimery Police”.