Spotkanie z "Sarenką" mjr Danutą Szyksznian – Ossowską zapoczątkowało cykl lekcji przeprowadzanych w domach kombatantów, w których zdalnie biorą udział licealiści.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Lekcje realizowane są dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy 14. Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorialnej i Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Prowadzi je nauczycielka szkoły i jednocześnie żołnierz 14 ZBOT.

- Jak wspomina pani wybuch II wojny światowej? Jak wyglądały realia życia podczas okupacji? Co motywowało panią do walki o ojczyznę? Na czym polegała praca łączniczki? Jak wspomina pani wejście do Wilna wojsk sowieckich, a jak niemieckich? W czym przejawiała się solidarność młodzieży walczącej z okupantem?” - to niektóre z pytań, jakie zadawali uczniowie klasy drugiej liceum Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, którzy brali udział w lekcji języka polskiego, będącej częścią projektu „Lekcja o historii pisanej życiem”. 

Spotkanie z niezwykłą osobą, jaką jest mjr Danuta Szyksznian – Ossowska zapoczątkowało cykl lekcji przeprowadzanych w domach kombatantów, w których zdalnie biorą udział licealni uczniowie. To niezwykłe przedsięwzięcie stało się platformą wymiany wspomnień i doświadczeń, jakie były udziałem „Sarenki”- łączniczki na terenie Wilna.

- Udział w lekcji to dla mnie silne przeżycie. Słuchanie historii „z pierwszej ręki” to coś innego, niż zapoznawanie się z suchymi faktami z podręcznika”— mówi Ola, uczestniczka lekcji.

Uczniowie z zapartym tchem słuchali opowieści z życia uczestniczki konspiracyjnej organizacji młodzieżowej, pełniącej w późniejszych latach służbę w Oddziałach Specjalnych Komendy Okręgu Armii Krajowej, poddanej bestialskiemu śledztwu NKWD i skazanej przez stalinowskie władze na katorgę w sowieckich więzieniach i syberyjskim łagrze.

- Spotkanie było pierwszym wydarzeniem z cyklu lekcji on-line prowadzonych w domu naszych drogich kombatantów - mówi Katarzyna Hałaczkiewicz, inicjatorka projektu i od niedawna żołnierz 14 ZBOT.

Spotkanie wzbudziło wiele emocji; dzięki nieocenionej Pani Danucie ci młodzi ludzie, będący mniej więcej w wieku, w którym ona poświęciła swoje życie ojczyźnie, mogli spojrzeć jej oczami na wybuch drugiej wojny światowej, poczuć, co to znaczy „odpowiedzieć czynem, gdy Ojczyzna woła”. Było to również niezwykle wzruszające spotkanie dla Pani Danuty.

- Podczas jednego ze spotkań powiedziała mi, że w okresie pandemii najbardziej brakuje jej spotkań z młodzieżą, która towarzyszyła jej przez całe życie: w czasie, gdy sama wykonywała zawód nauczyciela oraz później, gdy z ochotą wyrażała zgodę na spotkania z młodymi ludźmi w szkołach mówi Katarzyna Hałaczkiewicz.

Właśnie to stało się inspiracją do stworzenia projektu ”Lekcja o historii pisanej życiem.