Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę zmieniającą metodę naliczania opłat za śmieci oraz przyjęli nowe stawki. Za głosowali radni Wspólnoty Samorządowej Gryf XXI i Koalicji Obywatelskiej przeciwko byli radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Projektu Police.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Od 1 stycznia 2021 r. zmienia się metoda naliczania opłat za śmieci w zabudowie wielorodzinnej. Dotychczasowa metoda "od osoby" ma zostać zamieniona na "od ilości zużytej wody".

W zabudowie wielorodzinnej opłata wyniesie 9,20 za 1 m3 zużytej wody, jeśli odpady są segregowane i 18,40 za 1 m3 w przypadku braku prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Rodziny wielodzietne zostaną zwolnione z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy rodzin 3+. zwolnienie, wyniesie 5,00 zł miesięcznie za każdego członka rodziny wielodzietnej zamieszkującego nieruchomość.

W zabudowie jednorodzinnej opłata będzie naliczana wg metody "od osoby".

Opłata ta wyniesie 29 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – przy segregacji odpadów i 58 zł za osobę jeżeli stwierdzi się brak prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku  - ulga wyniesie 2 zł.