Na poważne zagrożenie dla zdrowia i śmierć narażone są przede wszystkim osoby starsze. Dlatego rząd wprowadza program #WspierajSeniora.

reklama

- Nasze działania tutaj muszą być zdecydowane. Seniorzy, bardzo proszę, zostańcie w domach. Zamykamy również sanatoria, prócz sanatoriów, które teraz kończą swoje turnusy i są w trakcie – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Wprowadzone zostają ograniczenia przemieszczania się osób 70+ (z wyłączeniem: wykonywania czynności zawodowych, zaspakajania niezbędnych potrzeb życia codziennego, sprawowania, lub uczestnictwa w sprawowaniu kultu religijnego).

- Solidarność międzypokoleniowa, jest osią rządu w realizowaniu polityki prorodzinnej, polityki senioralnej. Uruchamiamy Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – poinformowała Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów to rozwiązanie organizacyjno-finansowe. W ramach tego korpusu uruchomiona zostaje dla seniorów infolinia.

Seniorze jeśli masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia - zadzwoń na specjalną infolinię 22 505 11 11.

Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokryje senior.

 

Chcesz pomóc potrzebującemu seniorowi? Dołącz do akcji #WspierajSeniora.

Zgłoś się:

za pośrednictwem ankiety na stronie http://wspierajseniora.pl

w lokalnym ośrodku pomocy społecznej.