29 zł od osoby w zabudowie jednorodzinnej i 9,2 zł za 1 metr sześcienny zużytej wody w budynkach wielorodzinnych. Do radnych trafił projekt uchwały w sprawie wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami wraz ze stawkami tych opłat.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Projekt uchwały, która pod obrady prawdopodobnie trafi na najbliższej sesji Rady Miejskiej przewiduje zmianę metody naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach wielorodzinnych. Dotychczasowa metoda "od osoby" ma zostać zamieniona na "od ilości zużytej wody".

- Ze względu na fakt nieszczelności systemu i ogromnej trudności ze zweryfikowaniem faktycznej liczby osób zamieszkałych w nieruchomościach wielolokalowych (spółdzielnie mieszkaniowe) oraz pomimo podejmowanych czynności mających na celu uszczelnienie systemu (...) podjęto decyzję o zmianie systemu obliczania należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tych nieruchomościach – od ilości zużytej wody. Pozwoli to na większą skuteczność oraz szczelność pobierania opłat za odpady, bez konieczności weryfikacji osób faktycznie zamieszkujących dany lokal – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Projekt zakłada  stawkę w wysokości 9,20 za 1 m3 zużytej wody, jeśli odpady są segregowane i 18,40 za 1 m3 w przypadku braku prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

W zabudowie jednorodzinnej opłata będzie naliczana wg metody "od osoby".

Opłata ta wyniesie 29 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość – przy segregacji odpadów i 58 zł za osobę jeżeli stwierdzi się brak prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.

Projekt zakłada również ulgę dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku  - ulga wyniesie 2 zł od jednego mieszkańca.