Przypominamy o konieczności przedłużenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych za wyjątkiem uczniów szkół policealnych i dla dorosłych. Obecne bezpłatne bilety tracą ważność 30 września.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, oraz szkół artystycznych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie szkoły podstawowej i/lub liceum ogólnokształcącego (z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych). Z bezpłatnego biletu mogą korzystać uczniowie mieszkający w Szczecinie lub na terenie gmin, z którymi Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienie – m.in. Gminy Police.

Co należy zrobić? Udać się do dowolnej kasy ZDiTM i mieć ze sobą:

  • kartę SKA,
  • ważną legitymację szkolną wg wzoru Ministra Oświaty i Wychowania,
  • zaświadczenie o miejscu zamieszkania (jeżeli nie ma tej adnotacji na legitymacji) wydane przez szkołę.

Uprawnienia zostają przedłużone na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania ucznia. Uprawnienie nadawane jest na okres ważności określony na legitymacjach szkolnych.