W piątek w Policach odbyły się uroczystości związane z 40. rocznicą Wydarzeń Sierpnia 1980 i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego  "Solidarność". Obchody rocznicowe rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Jasienicy, której przewodniczył ks. kan. Zbigniew Grzegorz Rzeszótko proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Szczecinie, duszpasterz ludzi pracy.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Zobacz wideo: 40-lecie "Solidarności" i wydarzeń Sierpnia'80

Piątkowa Msza św. za Ojczyznę poświęcona była również patronowi "Solidarności", błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce, którego relikwie znajdują się w jasienickim kościele.

Ks. kan. Waldemar Szczurowski w kazaniu nawiązał do homilii św. Jana Pawła II z 12 czerwca 1987.

- Gdy stanął na Westerplatte, to wtedy powiedział słowa, które myślę, że chyba są skierowane w proroczy sposób właśnie do ludzi Solidarności. Każdy z was, mówił Jan Paweł II, znajduje też w życiu jakieś swoje "Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można "zdezerterować". Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba "utrzymać" i "obronić", tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić - dla siebie i dla innych.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał na bazie licznych komitetów strajkowych, które z czasem przekształciły się w komisje założycielskie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Już w lipcu 1980 doszło do strajków, które objęły swoim zasięgiem 210 zakładów w 20 województwach. W dniach 30-31 sierpnia podpisano cztery porozumienia zawarte przez rząd PRL z komitetami strajkowymi powstałymi w 1980. Porozumienia zakończyły Wydarzenia Sierpnia 1980.

W pierwszym punkcie porozumień gdańskich stwierdzano, że działalność związków zawodowych nie spełniła nadziei i oczekiwań pracowników, dlatego uznaje się za celowe powołanie nowych, samorządnych związków zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej. Na podstawie tego punktu dopuszczono do zarejestrowania NSZZ „Solidarność”.

W sierpniu 1980 narodził się, trwający 15 miesięcy okres względnej wolności w komunistycznym państwie i powstał ruch robotniczy, ruch społeczny, który wkrótce przeistoczył się w 10-milionowy NSZZ Solidarność. Okres wolności Polaków zakończony został stanem wojennym.