reklama

Ministerstwo Sprawiedliwości odstąpiło od likwidacji zamiejscowych wydziałów Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mieszczących się w Policach z przyczyn organizacyjnych.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


10 lipca br. do Starosty Polickiego wpłynęło pismo z Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, informujące że Ministerstwo Sprawiedliwości odstąpiło aktualnie od realizacji wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 13 maja 2019 r. o zmianę właściwości i struktury sądów rejonowych na terenie miasta Szczecina i powiatu polickiego, w tym w zakresie zniesienia Zamiejscowych Wydziałów Karnego i Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą w Policach.

Z przeprowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości analizy wynika jednak, że utrzymanie wydziałów zamiejscowych w Policach jest niecelowe. Jednakże z uwagi na względy organizacyjne, w szczególności z uwagi na deficyt powierzchni lokalowych w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, uwzględnienie proponowanych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie zmian nie jest obecnie możliwe. Po poprawie sytuacji lokalowej Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, przeprowadzona zostanie ponowna analiza struktury i właściwości sądów rejonowych w Szczecinie, w tym w zakresie zasadności utrzymania wydziałów zamiejscowych z siedzibą w Policach.

28 listopada 2019 r.  reprezentanci  społeczności gmin i powiatu polickiego   wystąpili z pismem Ministra Sprawiedliwości , w którym  wyrazili stanowczy sprzeciw wobec planowanego zniesienia obydwu wydziałów zamiejscowych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mieszczących się w Policach. Pośród licznych argumentów sygnatariusze listu zwracali  uwagę m.in. na bardzo negatywny społeczny odbiór likwidacji siedziby sądu w Policach. Ważną wtedy okolicznością był również fakt, że aby znaleźć siedzibę dla tworzącego się sądu, Zarząd Powiatu w Policach wygasił z urzędu zarząd nieruchomości placówce specjalnej, tj. Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno–Wychowawczemu Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Policach. Darowizna  dokonana była na cel publiczny z wyraźnym przeznaczeniem  na siedzibę Sądu Rejonowego w Policach.

źródło: Agnieszka Rychlik-Bakalarz/Wydział Rozwoju, Informacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Policach