Policka komenda włączyła się do ogólnopolskiej akcji pod nazwą "Bezpieczny piątek". Działania prowadzone są w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - „Szlaban na ryzyko!”. Celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa kierujących i pieszych na przejazdach kolejowych.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Od początku lipca do końca sierpnia br., w każdy piątek policjanci, wspólnie z pracownikami Polskich Linii Kolejowych, będą prowadzić działania „Bezpieczny piątek”. Jest to kolejna edycja działań w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd - „Szlaban na ryzyko!”. Celem prowadzonej akcji jest uświadamianie, że obowiązkiem każdego z nas jest postępowanie zgodne z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Tylko takie zachowanie gwarantuje bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych.

Należy pamiętać, że to w dużej mierze od kierowców zależy bezpieczeństwo zarówno ich, jak i osób, które z nimi podróżują. Akcja kładzie szczególny nacisk na respektowanie przez kierujących znaku "STOP".

Kampania społeczna Bezpieczny przejazd - "Szlaban na ryzyko!" prowadzona jest od 2005 roku. Od października 2012 roku została poszerzona o zagadnienie wypadków związanych z przechodzeniem przez tory w miejscach niedozwolonych.

 

Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji pamiętajmy:

  • Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
  • Kierujący jest zobowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

 

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,
  • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
  • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim,
  • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

tekst/fot. Komenda Powiatowa Policji w Policach


POLUB NAS #wirtualnepolice