Podczas dzisiejszej (30 czerwca) Sesji Rady Miejskiej w Policach radni głosowali m.in. nad udzieleniem burmistrzowi Police wotum zaufania i podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Polic.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Podjęcie uchwały o wotum zaufania dla burmistrza Polic poprzedziło rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Police. Za wotum zaufania zagłosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, 7 radnych wstrzymało się od głosu.

Drugim ważnym głosowaniem podczas dzisiejszej sesji było absolutorium dla burmistrza Polic poprzedzone  podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Police za 2019 rok.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium udział wzięło 18 radnych. 13 głosów było "ZA", 4 "PRZECIW", 1 osoba się wstrzymała.

- Dziękuję klubowi GRYF XXI i klubowi Koalicji Obywatelskiej za poparcie – mówił burmistrz Polic Władysław Diakun.

Burmistrz podziękował również sekretarz, skarbnikowi, zastępcom, naczelnikom wydziałów i urzędnikom im podległym za pracę.