Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Policach radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium Zarządowi Powiatu w Policach.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Starosta Andrzej Bednarek podziękował radnym za wotum zaufania i także wszystkim tym osobom, z którymi na co dzień zarząd współpracuje.

- Nie sposób nie podziękować wszystkim tym, bez których my jako członkowie zarządu nie bylibyśmy w stanie tego zrealizować. Zaczynając od pracowników starostwa powiatowego, naczelników, dyrektorów jednostek samorządowych i samorządów gminnych – mówił Andrzej Bednarek.

Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 15 radnych Wspólnoty Samorządowej GRYF XXI i Koalicji Obywatelskiej. Nikt nie był przeciw. Troje radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzymało się od głosu.

Radni podjęli również uchwałę udzielającą zarządowi powiatu polickiego absolutorium. Podjęcie uchwały poprzedziła informacja o stanie mienia Powiatu Polickiego.

- Deficyt bardzo niski, inwestycje na dobrym poziomie w związku z powyższym komisja po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej może stwierdzić tylko jedno i z największą przyjemnością, że wnioskujemy o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu polickiego – mówił Waldemar Echaust przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 14 radnych GRYF XXI i Koalicji Obywatelskiej, 2 radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzymało się od głosu.