8 marca w Hotelu Dobosz w Policach odbyła się promocja trzeciej części książki Stefana Marszałka „Oni byli pierwsi”. Publikacja ta to kolejną edycja wspomnień pierwszych mieszkańców Polic, którzy po wojennej tułaczce znaleźli swój dom na ziemiach poniemieckich.

 POLUB NAS #wirtualnepolice

- Utrwalone wspomnienia są wyrazem chęci pokazania społeczeństwu nie tylko dokonań Pionierów, ale również podziękowaniem za ich trud. Pokazują one pracę ludzi którzy pomimo różnic w poglądach, a także podziałów politycznych, ekonomicznych, religijnych i kulturowych, potrafili tworzyć historię powojennych Polic. Jest to nauka dla przyszłych pokoleń – mówił autor Stefan Marszałek.

Na promocję książki zaproszeni zostali  m.in. ci, których historie zostały opisane w książkach Stefana Marszałka. Spotkanie było okazją do wspomnień a także podziękowań dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do wydania tej książki.

Podczas spotkania zaprezentowana została również wystawa fotografii pt. "Gmina Police wczoraj i dziś" autorstwa Tomasza Łoja i Stefana Marszałka.

Wieczór autorski uświetnił występ sióstr Róży i Kajetany Pustelniak, laureatek ogólnopolskich konkursów wokalno-instrumentalnych.