O przedłużeniu zamknięcia placówek oświatowych do 24 maja poinformował dzisiaj, na konferencji prasowej, minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. Minister podał również daty egzaminów i matur.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


- Obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na odwieszenie działalności szkół. Zdecydowaliśmy o dalszym ograniczeniu działalności tych placówek - do 24 maja – poinformował minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Egzamin maturalny się odbędzie, podobnie egzamin ósmoklasisty.

- Wyznaczyliśmy daty dość odlegle i bezpieczne. Matura rozpocznie się 8 czerwca. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie części ustnej. Będą to tylko egzmiany pisemne – poinformował minister. - W dniach 16-18 czerwca odbędzie się egzamin ósmoklasisty.

  • 8-29 czerwca - egzamin maturalny
  • 16-18 czerwca - egzamin ósmoklasisty -

Terminy egzaminów zawodowych: 

  • 22 czerwca - 9 lipca - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 i 2017.
  • 17-28 sierpnia - egzamin zawodowy w formule 2019.

- Jeśli chodzi o maturę przewidujemy także egzamin dodatkowy dla osób, którym nie pozwolą wyjątkowe warunki czy kondycja zdrowotna. Będzie to na początku lipca. Poprawki egzaminów maturalnych planowane są na początek września – poinformował minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski

Proces rekrutacji na uczelnie wyższe będzie nieco zmodyfikowany - z uwagi na to, że terminy wyników matur będą przesunięte. Te terminy jednak pozwalają, by rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie.

- Zachowujemy pełną spójność z MEN - do 24 maja zawieszona jest działalność dydaktyczna na uczelniach. Prace naukowo-badawcze mogą się dalej toczyć, oczywiście z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. Stawiamy bezpieczeństwo na pierwszym miejscu – poinformował Wojciech Murdzek minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,