12 lutego odbyło się spotkanie  pn. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy instrumentem wsparcia pracodawców". Organizatorem, w którym udział wzięło ok. 30 zaproszonych pracodawców z powiatu polickiego, był Powiatowy Urząd Pracy w Policach.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Podczas spotkania przedstawiono zasady korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, omówiono usługi i instrumenty rynku pracy oraz procedury zatrudniania cudzoziemców.

Po spotkaniu pracownicy merytoryczni polickiego urzędu pracy szczegółowo wyjaśniali wątpliwości związane z omówionym tematem. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część środków Funduszu Pracy przeznaczona na finansowanie kształcenia ustawicznego osób pracujących.

KFS skierowany jest do pracowników i pracodawców. Umożliwia sfinansowanie kosztów:

  • kursów,
  • studiów podyplomowych,
  • egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

Trwa nabór  wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wnioski można składać do 28.02.2020r. do godziny  14:30. Nabór będzie powtarzany do wyczerpana środków finansowych.

więcej na police.praca.gov.pl/