Konkurs „Zdrowy Samorząd”, organizowany jest po raz trzeci przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia. Spośród wszystkich nadesłanych programów zdrowotnych wybrano 30 samorządów w tym Powiat Policki.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Laureaci wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną konkursu. Nagrody – statuetki „Zdrowy Samorząd 2020” – zostaną przyznane w trzech kategoriach (Zdrowa Gmina/Miasto, Zdrowy Powiat, Zdrowe Województwo).

Jeden z projektów otrzyma nagrodę czytelników. Głosowanie trwa do 24 lutego (do godz. 12). Można oddać głos "za" lub "przeciw" każdemu z programów profilaktycznych i prozdrowotnych polskich samorządów.

LINK DO GŁOSOWANIA NA POWIAT POLICKI

Powiat policki został nominowany w konkursie Zdrowy Samorząd za kampanię społeczną - wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Chore słowa i Ja” (edycja 2017, 2018 i 2019).

Realizacja projektu „Chore słowa i Ja” polegała na przeprowadzeniu kampanii promocyjno-informacyjnej o charakterze i zasięgu powiatowym w celu upowszechniania wiedzy na temat zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi. Kampania społeczna kontynuowana jest od trzech lat – przygotowywane były spoty reklamowe, wystawy, krótkie filmy, których emisje uwrażliwiają społeczeństwo na osoby wykazujące różnego rodzaju zaburzenia psychiczne.

Spoty/filmy oraz informator wyprodukowane na potrzeby kampanii społecznej promowały ochronę zdrowia psychicznego nie tylko w trakcie trwania samej kampanii, ale także w późniejszym czasie. Jest to materiał sztandarowy, promujący Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach oraz powiat policki jako jednostkę finansującą i wspierającą działalność na rzecz ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu.